ΦΥΤΑ
Φυτά εξ.Χώρου
Φυτά εσ.Χώρου
Υδροφυτά
Βολβοί
Σποροφυτά
Βonsai


ΣΠΟΡΟΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΣΚΑΛΛΟΝΙΑ / ESCALLONIA


ΒΕΙΓΚΕΛΙΑ / WEIGELIA


ΔΑΤΟΥΡΑ / DATURA


ΑΟΥΚΟΥΜΠΑ/ AUCUBA APONICA

ΑΖΑΛΕΑ / AZALEA

ΑΖΑΛΕΑ / AZALEA

ΒΑΧΑΡΙΣ / BACCHARIS

. ΒΟΥΞΟΣ / BUXUS

ΒΕΡΒΕΡΙΣ / BERBERIS

ΚΥΤΙΣΟΣ / CYTISUS

ΠΛΟΥΜΕΡΙΑ /
DURANTA

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ / LAGERSTROEMIA

ΛΑΝΤΑΝΑ /
LANTANA

ΒΕΡΟΝΙΚΑ / VERONIKA

ΜΑΓΝΟΛΙΑ / MAGNOLIA

ΜΥΠΠΩΡΟ / MYOPORUM

ΑΓΓΕΛΙΚΗ /
PITTOSPORUM

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ / NERIUM OLEANDER

ΜΥΡΤΙΑ /
MYRTHUS


ΑΒΕΛΙΑ /
ABELIA


ΔΕΥΤΣΙΑ /
DEUTZIA

ΒΑΓΙΑ /
LAURUS NOBILIS

ΒΟΥΔΕΙΑ / BUDDLEIA

ΒΑΧΑΡΙΣ / BACCHARIS

ΔΑΦΝΗ / DAPHNE

ΛΕΠΤΟΣΠΕΡΜΑ / LEPTOSPERMUM

ΠΟΤΕΝΤΙΛΛΑ / POTENTILLA

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ / PYRACANTHA

ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ / LIGUSTRUM

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ / ROSMARINE

ΑΛΜΥΡΙΚΗ / TAMARIX

ΛΥΓΑΡΙΑ / VITEX

ΠΟΛΥΓΑΛΑ / POLYGALA

ΒΕΙΓΚΕΛΙΑ / WEIGELIA

ΠΟΥΡΝΑΡΙ / ILEX

ΛΕΒΑΝΤΑ / LAVANDULA

ΠΡΟΥΝΟΣ / PRUNUS

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ / ELAEAGNUS

ΕΣΚΑΛΛΟΝΙΑ / ESCALLONIA

ΓΑΡΔΕΝΙΑ / GARDENIA
Google

 

eXTReMe Tracker